The Pines – Van Hogenhoucklaan – After school care